NCKU, 能源國際學士學位學程

主選單

Recent

數據載入中...

【招生】 107學年本學程教師擬指導碩生人數、組別及研究方向表

如下圖,老師登記幾個論文題目及研究方向,即表示可收幾位學生.例如:
          1.
燃料電池研究,渦輪引擎發電  賴維祥  63694   whlai@mail.ncku.edu.tw
          2. 
燃料電池研究,渦輪引擎發電   賴維祥  63694  whlai@mail.ncku.edu.tw
              
即表示可收2位學生

 

 

瀏覽數  
  • 轉寄親友
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼